Πέμπτη, 1 Ιανουαρίου 2009

Προκήρυξη επιλογής προϊσταμένων στο υπουργείο Παιδείας

Προκήρυξη επιλογής προϊσταμένων στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων

Αναλυτικά η πρoκήρυξη στην ιστοσελίδα

της Ενωσης Θεολόγων ν. Λάρισας:

http://theologylar.blogspot.com/2009/01/blog-post.html

Δεν υπάρχουν σχόλια: